Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
نمرات پایان ترم ریاضی عمومی 2 مهندسی
برای دیدن نمرات ادامه مطلب را مشاهده فرمایید
شماره دانشجو Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 کوییز از 2 میان ترم از 40 میان ترم از 60 نمره نهایی
963210328 0.25 0.25         0.027777778 6.5 14 4.127778
963210006 2           0.111111111 19 27.5 9.411111
973110021 3.5 1         0.25 19 31 10.25
973111199 2 0.25 2 3 1.25   0.472222222 21.25 10 6.722222
953210063 2.5           0.138888889 2.75 غ #VALUE!
973110203 4 0.25         0.236111111 16.5 13 6.136111
963110307 3 4.5 4   0.5   0.666666667 18 20.5 8.366667
963110332 4           0.222222222 7.5 غ #VALUE!
963110344             0 9.5 13 4.5
973110505   3 1       0.222222222 17 19.5 7.522222
963110463 3.5   2   3   0.472222222 14.25 10 5.322222
963210158 0.75 0.5     5.5   0.375 21 27.5 10.075
963110590 1           0.055555556 0 0 0.055556
963110626 5 4   3 4   0.888888889 17 37.5 11.78889
973110642 4.5           0.25 17 24.5 8.55
973110692 5           0.277777778 14 20.5 7.177778
953110648             0 13.25 6 3.85
973110721 4.5           0.25 5.5 3 1.95
953210465             0 3.5 5.5 1.8
973110772 2           0.111111111 14 37 10.31111
973110803             0 6 13 3.8
963110782             0 9.5 34 8.7
963110856             0 15 2 3.4
963110943 3 1 4.5       0.472222222 19.5 11 6.572222
973111023 3.5 3     1   0.416666667 8 11.5 4.316667
963111163 4 1 2   2   0.5 6.5 15 4.8


1398/03/26 5:01:40 PM

نوشته شده توسط

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما