Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
نمره پایان ترم ریاضی 2 گروه مهندسی دی 98
برای دیدن نمرات ادامه مطلب را مشاهده فرمایید
شماره دانشجو نمره پایان ترم از 60
973111194 2
973111146 4
973110052 21.5
973110100 6
973110203 30.5
963110220  
973111161 10
973210098 9.25
963110263 22
973110297 33.5
973110309 19
973110343 27.5
973210153 11
973110457 2
963210152 4.25
973110582 27
973110608 10
963110669 17
973110721  
973110729 11.25
973110735 16
963110726 0
973110783 6.5
973110803  
963110770  
973110830 13
973110879 4
973210303 0
963110857 12.5
973110937 10.5
953110842  
963110900 10.75
963110920 1
973110986 1
973110987 15
963110943 22.5
963110948 22
973111023 29.5
973111032 5
963111163 22.5
973111077 2
973111118 26
963210324  


1398/10/29 9:26:43 AM

نوشته شده توسط admin

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما